น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

กระทรวงศึกษาธิการ มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การช่วยปั๊มหัวใจให้นักเรียนหญิงที่โดนไฟดูดที่จังหวัดอุดรธานีของ “บอส” หรือ นายปรัชญา ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ นั้น ตนเห็นว่าปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ หรือ การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)

เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุที่หยุดหายใจกะทันหัน หรือหัวใจหยุดทำงานได้ ซึ่งในหลายโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็สอนวิธีการทำ CPR ให้นักเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังสอนไม่ครบทุกโรงเรียน

ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

การทำ CPR

ฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอดที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำปลูกฝัง โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

“ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่ครอบคลุม ทั้ง 4 H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครู โดยสร้างระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา , การนำ ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล หรือ School Health HERO มาใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ., ความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน, การดูแลความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ซึ่งการสอนวิธีการทำ CPR นี้ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านการพัฒนาสุขภาพ” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ibrahimalhenaki.com

UFA Slot

Releated