Coinbase ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ใช้หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม แผนการที่จะครองตลาด crypto ของสหรัฐฯ มีผลย้อนกลับหรือไม่?

Coinbase ปกป้องกระบวนการจดทะเบียน แม้จะมีแรงกดดันจากสำน […]